IT-Hantverkarnas Integritetspolicy

1. Allmänt

IT-Hantverkarna Sverige AB:s (”IT-Hantverkarna”) vill med denna integritetspolicy visa hur vi säkerställer att dina personuppgifter behandlas i enlighet med dataskyddsförordningen (GDPR).

För vissa av IT-Hantverkarnas tjänster kan det finnas särskilda villkor för vår behandling av personuppgifter. Dessa villkor informeras du om i samband med att du använder de tjänsterna.

Denna integritetspolicy gäller för både konsumenter och företagskunder som använder IT-Hantverkarnas hemsida IT-Hantverkarna.se eller väljer att bli kund hos IT-Hantverkarna.

Du ska alltid kunna känna dig trygg när du lämnar dina personuppgifter till oss. IT-Hantverkarna har därför vidtagit de tekniska och organisatoriska säkerhetsåtgärder som behövs för att skydda dina personuppgifter mot otillbörlig åtkomst, användning, förändring och radering.

2. Personuppgiftsansvarig

IT-Hantverkarna, org.nr 556653-7311, 582 78 Linköping, är personuppgiftsansvarig för behandlingen av dina personuppgifter och ansvarar för att sådan behandling sker på lagligt sätt. Information om hur du kontaktar oss finns under avsnitt 10.

3. När samlar vi personuppgifter?

IT-Hantverkarna samlar in personuppgifter om dig när du besöker och använder IT-Hantverkarnas hemsida, gör en beställning, kontaktar kundservice, eller reklamerar en vara. IT-Hantverkarna kan även få information från IT-Hantverkarnas samarbetspartners eller koncernbolag i den mån det är relevant för att administrera köp av produkter eller tjänster som du beställt eller är intresserad av. IT-Hantverkarna kan även komma att få information om dig från annonsörer i IT-Hantverkarnas annonsnätverk.

4. Vilka personuppgifter samlar vi in?

4.1 Privatpersoner

När du köper en vara, ansöker om kredit eller en försäkring kan IT-Hantverkarna komma att samla in personuppgifter om dig, såsom namn, personnummer, dina kontaktuppgifter, ditt kort- eller kontonummer och din IP-adress. Vi kan även komma att ta upp ljudinspelningar av samtal till kundtjänst för att kvalitetssäkra vår klagomålshantering, utbilda vår personal och dokumentera överenskommelser mellan dig och IT-Hantverkarna.

4.2 Företag

Vid beställning från företagskunder samlar vi in personuppgifter om den person som skapar ett företagskonto eller lägger beställningar. IT-Hantverkarna samlar endast in kontaktpersonens namn och kontaktuppgifter. Om företagaren är en enskild näringsidkare samlas även företagarens personnummer in. Vi kan även komma att ta upp ljudinspelningar av samtal till kundtjänst för att kvalitetssäkra vår klagomålshantering, utbilda vår personal och dokumentera överenskommelser mellan dig och IT-Hantverkarna.

5. Hur länge sparas uppgifterna?

Vi sparar uppgifterna så länge det är nödvändigt med hänsyn till ändamålen med behandlingen. Vi kan komma att spara uppgifterna längre om vi måste det enligt lag eller för att bevaka våra rättsliga intressen, t.ex. om det pågår en juridisk process.

6. Varför behandlar IT-Hantverkarna personuppgifter om dig?

6.1 Privatpersoner

IT-Hantverkarna behandlar dina personuppgifter för olika syften. Huvudsakligen behandlar IT-Hantverkarna personuppgifter i syfte att genomföra och administrera köp, betalningstransaktioner, försäkringar, returer och reklamationer. Vid önskemål om kredit kan IT-Hantverkarna komma att begära en kreditupplysning. Uppgifterna kan även utgöra underlag för marknads- och kundanalyser, marknadsundersökningar, statistik och affärsuppföljning. Genom att skapa ett privatkonto samtycker du även till att IT-Hantverkarna skickar nyhetsbrev till dig, via e-post, sms eller på annat sätt.

Vidare kan dina uppgifter samköras, segmenteras och analyseras för att genom riktad marknadsföring lämna information, erbjudanden eller rekommendationer om egna eller samarbetspartners varor och tjänster. Analyserna görs utifrån din surfhistorik, de köp du gör och den utrustning du använder. IT-Hantverkarna kan även komma att samköra och analysera den information IT-Hantverkarna samlar in via cookies med den information som finns sparad i IT-Hantverkarnas kundregister för dessa syften.

6.2 Företag

IT-Hantverkarna behandlar företagsrepresentanters personuppgifter i syfte att genomföra och administrera köp, betalningstransaktioner, försäkringar, returer och reklamationer. Uppgifterna kan även utgöra underlag för marknads- och företagskundanalyser, marknadsundersökningar, statistik och affärsuppföljning.

En enskild näringsidkares personnummer används endast i syfte att kunna behandla önskemål om betalning på kredit eller teckning av försäkringar.

Genom att godkänna denna integritetspolicy har du som enskild näringsidkare eller företagsrepresentant fått information om och samtyckt till att IT-Hantverkarna skickar nyhetsbrev och annan direktreklam till dig, via e-post, sms eller på annat sätt samt att dina uppgifter samkörs, segmenteras och analyseras med för att rikta marknadsföring till dig baserat på de beställningar du lagt och den utrustning du använder.

7. Vem lämnar vi ut uppgifterna till?

Vi kan komma att lämna ut uppgifter till koncernbolag, samarbetspartners och andra tredje parter i syfte att fullgöra vårt avtal med dig, t.ex. för att leverera beställda varor eller tjänster. Om kunden har valt att teckna en försäkring med IT-Hantverkarna kan personuppgifter även komma att lämnas ut till IT-Hantverkarnas försäkringsbolag.

IT-Hantverkarna kan även komma att lämna ut personuppgifter till bolag som behandlar personuppgifter för IT-Hantverkarnas räkning, exempelvis IT-leverantörer, samarbetspartners och koncernbolag. Vid kreditprövning lämnas personuppgifter ut till ett kreditupplysningsföretag i syfte att pröva om kredit ska beviljas.

Personuppgifter kan också komma att lämnas ut om det är nödvändigt för att följa gällande lagkrav eller krav från myndigheter, för att tillvarata IT-Hantverkarnas rättsliga intressen eller för att upptäcka, förebygga eller uppmärksamma bedrägerier och andra säkerhets- eller tekniska problem.

IT-Hantverkarna kan komma att överföra dina personuppgifter till ett land utanför EU/EES för lagring och bearbetning av IT-Hantverkarnas samarbetspartners och IT-leverantörer.

8. Länkar till externa webbplatser

IT-Hantverkarnas hemsida kan innehålla länkar till webbplatser som drivs eller ägs av någon annan än IT-Hantverkarna. IT-Hantverkarna ansvarar inte för behandlingen av personuppgifter som sker på dessa webbplatser.

9. Förändringar av integritetspolicyn

Om mindre ändringar av denna integritetspolicy görs kommer IT-Hantverkarna att publicera den justerade integritetspolicyn på IT-Hantverkarna.se och med information om när ändringarna träder ikraft. Om IT-Hantverkarna genomför några väsentliga förändringar i integritetspolicyn kommer IT-Hantverkarna att informera dig via e-post.

10. Rätt att begära information och rättelser

E-post: kundombudsmannen@IT-Hantverkarna.se

Adress: IT-Hantverkarna Sverige AB, Att: Kundombudsmannen, Runstensgatan 5, 582 78 Linköping.

Om du inte vill att IT-Hantverkarna behandlar dina personuppgifter för direkt marknadsföring kan du skriftligen anmäla detta till IT-Hantverkarna. I varje nyhetsbrev kommer du även att informeras om din möjlighet att motsätta dig fortsatta nyhetsbrev.