Stort lyft för konsulterna i molnet.

Det starkt expanderande konsult­företaget Frontit har börjat använda ­Microsofts molntjänst Office 365 fullt ut. Lösningen ger företagets konsulter på fältet ständig åtkomst till IT-systemen och minskade kostnader.

– Det här är verkligen ett lyft för våra konsulter. Nu får de tillgång till alla programvaror från sina mobiler, ­plattor eller datorer var de än befinner sig, säger Sten-Åke ­Rumvik, IT-ansvarig på Frontit AB.

– En fördel med molnlösningen är att den förenklar den interna administrationen.

Tidigare var hela Frontits IT-miljö outsourcad till en extern part. Sedan dess har företaget gradvis flyttat IT-miljön till ­molnet med stöd av tjänsteleverantören IT-Hantverkarna, som är en del av Dustin.

– Vi valde Office 365 för att lösningen känns enkel, trygg och framtidssäkrad. Övergången till den ren-odlade moln­miljön har gått mycket bra.

Frontits konsulter använder IT-­Hantverkarnas helpdesk i sitt arbete. Med hjälp av denna tjänst får med­arbetarna tillgång till support via telefon och genom fjärrstyrning av datorn. Företaget köper också sina PC-klienter genom IT-Hantverkarna.

Office 365-lösningen sänker dessutom Frontits IT-kostnader.

– Vi betalar en fast månads­avgift och sparar mycket pengar eftersom ­lösningen gör att vi inte får några extra drifts­kostnader över huvud taget.

Licenshanteringen har blivit mycket ­enklare och IT-Hantverkarna behöver inte längre hantera licensnycklar för användarna.

Det sista steget för att få en ­renodlad Office 365-lösning var att avveckla företagets fil-server och i stället använda ­SharePoint för både intranäts­funktioner och fillagring.

– I SharePoint och övriga Office 365 finns det många nya funktioner och verktyg som våra konsulter successivt ­kommer börja använda när de är redo, säger ­Sten-Åke ­Rumvik.

Vi betalar en fast månads­avgift och sparar mycket pengar eftersom ­lösningen gör att vi inte får några extra drifts­kostnader över huvud taget.<cite>Sten-Åke ­Rumvik, IT-ansvarig på Frontit AB</cite>

Utmaning

Lägga företagets IT-miljö i en molnlösning för att förenkla den interna administrationen, sänka IT-kostnaderna, och öka åtkomsten till systemen för företagets konsulter.

Lösning

Den molnbaserade tjänsten Microsoft Office 365.
 
 

Effekt

Ständig åtkomst till systemen, sänkta IT-kostnader, minskad administration och ständigt uppgraderade system.