Västteknik flyttade till molnet

Västteknik är inne på sin andra molnlösning, som de valt att göra i samarbete med IT-Hantverkarna.

Västteknik är ett företag med verksamhet inom kyla, värme och ventilation.

– Vårt företag har inte så mycket it i kärnverksamheten. Vi behöver det främst för att hantera arbetsorder, ekonomisystem, samt offerthantering, förklarar Martin Söderqvist, vd för Västteknik i Göteborg.

Från början hade företaget ingen server, men när de började anställa ökade vikten av att kunna koppla upp sig mot arbetsrapporter och ekonomisystem. Företaget skaffade därför en server som fanns på plats i lokalen.

– Men vi hade en del driftstörningar och det skapade irritation hos våra medarbetare, berättar Martin Söderqvist.

De bestämde sig för att ta in en offert på servertjänster i molnet. Offerten var dyr och det ingick inte ett system där de kunde scanna in fakturor, vilket Västteknik var i stort behov av. Efter några samtal kom de överens om en lösning – Västteknik fick bli pilotkund för just den här typen av system.

Men förväntningar på det nya systemet vändes åter till irritation.

– Problemen hopade sig. Vi var ofta off line. Scanningsystemet kostade oss mer jobb och pengar samt irritation. Vi var tvungna att ha en hållbar lösning så det blev ett möte i ledningsgruppen och vår installationsledare Marcus Lindberg berättade att han gjort ett jobb där George Johansson på IT-Hantverkarna var delaktig. Han var imponerad av hur kunnig och snabb han var. Vi kontaktade IT-Hantverkarna för ett möte och önskade att George skulle utföra jobbet hos oss.

– Han hjälpte oss och löste våra problem. Så nu har vi en helhetslösning, med Office 365, säger Martin Söderqvist.

Jonathan Björnsson är säljchef på IT-Hantverkarna och ansvarig för affären med Västteknik. Han berättar att Västteknik nu har sänkt sina it-kostnader:

– Den lösning de har i dag är en Microsoft Azure-lösning, där de bland annat har lagt sitt redovisningssystem från Visma. De har två servrar som står inom EU, en domänkontrollant och en applikationsserver.

Nu har vi en helhetslösning och har även sänkt våra IT-kostnader .<cite>Martin Söderqvist vd på Västteknik, vd </cite>

Utmaning

Västteknik var missnöjd med sin serverlösning i molnet som inte höll måttet. Servern låg ofta nere vilket skapade irritation, extra arbetstid och kostnader för företaget.

Lösning

IT-Hantverkarna tog över uppdraget från tidigare leverantör och installerade Microsoft Azure. I dag använder Västteknik två servrar som står inom EU, en domänkontrollant och en applikationsserver.

Effekt

Västteknik lägger mindre tid och kostnader på sin it-lösning i dag jämfört med tidigare. Den frigör också tid hos medarbetare som kan ägna sig åt sin kärnverksamhet och inte åt trilskande it.