IT-drifttjänster.

Välkommen till en IT-miljö utan egen infrastruktur

Våra IT-drifttjänster

IT-lösningar är verksamhetskritiska för de flesta företag oavsett bransch eller storlek. Men flertalet företag är inte verksamma inom IT varför det alltid är en avvägning mellan hur stora interna resurser som ska allokeras till den dagliga IT-driften och servicenivån till verksamheten.

Syftet med en IT-driftstjänst är att garantera att verksamhetens krav på IT kontinuerligt uppfylls med så få egna resurser som möjligt. Ett annat skäl kan vara att frigöra interna resurser till mer kvalificerade uppgifter än daglig drift och övervakning.

Målsättningen är att få tillgång till en framtidssäkrad och effektiv leverans av IT-stöd till verksamheten.

Vill du bli kontaktad?

eller ring

0775-15 10 00