Managed Services

Vi övertar ansvaret för driften av klientmiljön. Det viktigaste är ATT det fungerar, HUR tar vi hand om.

"Klient som tjänst" är en standardiserad och paketerad IT-driftstjänst utvecklad för företag med 5-500 anställda.

Föreställ dig allt du har på din dator på kontoret - alla filer, mejl, dokument och program. Att se till att allt flyter på utan problem kräver både tid och pengar, samt medför ett stort ansvar. Därför erbjuder vi klient som tjänst, det innebär att vi övertar ansvaret för driften av klientmiljön och mjukvaru-uppdateringar till en fast kostnad per användare och månad. Med hjälp av vår tjänst, kan du kraftigt reducera strulet med lokala datorers installationer. Du behöver inte administrera varje dator individuellt, utan kan spara mycket tid och resurser genom att få central kontroll.

Enkelt uttryckt övertar IT-Hantverkarna ansvaret för driften av klientmiljön och mjukvaruuppdateringar. Vi övervakar och proaktivt löser eventuella problem samt tillhandahåller användarsupport.

Varför Klient som tjänst?

  • Utvecklad för företag med 5-500 anställda
  • Spara tid och resurser
  • Höjd säkerhet
  • En enda kontaktpunkt för användarsupport
  • Fjärrövervakning och incidenthantering i realtid
  • Tydlig månadsrapportering och inventariekontroll
  • Central mjukvara för drift och styrning


Klient som tjänst. En molnbaserad IT-drifttjänst som får IT att verka så mycket enklare.

Intresserad av att veta mer? Ladda ner vår tjänstebeskrivning av "Klient som tjänst" här!

Vill du bli kontaktad?

eller ring

0775-15 10 00