Regelbunden IT-hjälp i vardagen.

Regelbunden service

Praktiskt IT-stöd efter dina behov.

Behöver du någon som svarar på IT-frågor varje tisdag mellan nio och tolv? Eller vill du ha en tekniker på plats för att se till att IT-miljön fungerar problemfritt?

Vi har sett ett ökat behov hos våra kunder att få praktiskt IT-stöd i sitt dagliga arbete. Därför har vi skapat två olika tjänster där du enkelt kan hyra IT-support av våra duktiga tekniker, några timmar i veckan eller på heltid.

Hantverkare i Huset (HIH)

Hantverkare i Huset fungerar som ett schemalagt serviceavtal där ett företag kan hyra en av våra tekniker några timmar i veckan för att underhålla IT-miljön samt hjälpa till med diverse frågor och problem som kan ha uppstått. Att ha en Hantverkare i Huset är ett kostnadseffektivt upplägg eftersom du bara betalar för de timmar du utnyttjar tjänsten och lösningen kan anpassas helt efter behov.


Hantverkare på Plats (HPP)

Ibland kan en kund ha behov av att hyra in en, eller flera, av våra tekniker på heltid i stället för att anställa en IT-tekniker. Då fungerar vi som en intern IT-avdelning och löser de problem som finns på företaget. Vi är även redo att rycka in när du står inför stora IT-utmaningar, som exempelvis under en migrering eller byte av operativsystem.

Vill du bli kontaktad?

eller ring

0775-15 10 00

  • Fyra korta om regelbunden service